Zadzwoń do nas : 575 779 889
Napisz do nas : biuro@grow.edu.pl

 

 • www.grow.edu.pl 4.jpg

Rozwój osobisty

Umiejętności osobiste to te, które pozwalają wyznaczać i realizować cele wpływające na wzrost naszej efektywności osobistej. Bez nich trudno jest rozwinąć umiejętności interpersonalne, przywódcze czy choćby umiejętność autoprezentacji. Trudno jest też podejmować trafne decyzje dotyczące przyszłości.

Kluczowe obszary w tym zakresie obejmują wyznaczanie celów, zarządzanie emocjami oraz zarządzanie sobą w czasie. Mogą dotyczyć zachowań asertywnych, niezbędnych do zrozumienia własnych wartości i przekonań, oraz właściwego komunikowania tych wartości i przekonań innym. Mogą też dotyczyć rozwijania kreatywności poprzez doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów oraz krytycznego myślenia, jak również sytuacji trudnych, takich jak wypalenie zawodowe, radzenie sobie ze stresem lub radzenie sobie ze zmianą.

 

Szkolenia, które proponujemy obejmują następujący zakres tematyczny:

 • Budowanie ścieżki własnego rozwoju
 • Wyznaczanie celów
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Inteligencja emocjonalna
 • Asertywność w komunikacji
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Efektywność osobista 
 • Warsztaty kreatywności i twórczego myślenia
 • Radzenie sobie ze stresem 
 • Stres w miejscu pracy
 • Radzenie sobie ze zmianą 
 • Wypalenie zawodowe