Cechy efektywnego szkolenia teambuilding

Katarzyna Muzyczyszyn

Budowanie zespołu jest jak budowa domu. Gdyby słowo „zespół” zastąpić słowem „dom”, lub każdym innym rzeczownikiem, który zakłada, że proces budowy będzie trwał dłużej niż tylko kilka minut, okaże się, ze potrzebny będzie do tego dobrze przemyślany i szczegółowy plan działania. Podobnego planu wymagają szkolenia teambuilding.

Planowanie

Co to oznacza w kontekście budowania zespołu? Mniej więcej tyle, że stworzymy plan, który wszyscy zaakceptują, zespół zostanie o nim szczegółowo poinformowany, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby był on wystarczająco jasny dla wszystkich i nie powodował dwuznaczności. Na dalszym etapie, plan ten stanie się podstawą do monitorowania postępów oraz wyciągania wniosków, zanim wkroczymy w koleją fazę działań mających na celu zbudowanie zespołu. Każdy kompromis teraz oznacza słabe wyniki i bylejakość później.

Teambuilding to nie działanie ad hoc

Dlaczego zdarza się więc, że traktujemy szkolenia teambuildingowe, zwłaszcza te organizowane poza firmą jako rozwiązanie tymczasowe? Logicznie rzecz ujmując – nikt z nas nie oczekuje, że wystawiając cegły na dwór i pokazując im jak tam jest fajnie, sprawi, że dom zbuduje się sam. Dlaczego więc oczekujemy czegoś podobnego od ludzi? Bo – w przeciwieństwie do cegieł – ludzie umieją myśleć? To prawda, nasuwa się jednak pytanie czy budując zespół można zrzec się odpowiedzialności za niego. I czy można zarządzać ludźmi opierając się na zasadzie „a nuż się uda”. Takie działanie nie opiera się na myśleniu strategicznym, a jest jedynie sumą przypadkowych działań.

Więcej niż tylko rozrywka

A zatem, skoro spotkanie organizowane poza biurem faktycznie nie pomaga w budowaniu skutecznego zespołu, to czym tak naprawdę jest? Do niedawna takie okazje traktowano jako możliwość do poprawy relacji między pracownikami. Zaproponuj ludziom quady lub paintball, a na pewno się zintegrują, biorąc udział we wspólnym, i jakże przyjemnym przedsięwzięciu. Można nawet usprawiedliwić koszt, poczyniony z puli pieniędzy przeznaczonych na szkolenie pracowników, tłumacząc to tym, że takie doświadczenie posłuży im rozwinąć się jako zespół. Można się jednak rozczarować, bo o ile ludzie w zespole nawiązali między sobą pozytywne relacje, to wcale jeszcze nie znaczy, że pracują efektywniej.

Ustrukturyzowany proces

Jeżeli zależy nam na tym, by zbudować zespół oparty na czymś więcej niż tylko dobrych relacjach, potrzebujemy dobrze przemyślanych działań. Trzeba najpierw zdecydować, co chcemy zmienić, a następnie czego realnie możemy od ludzi wymagać i jak długo jesteśmy gotowi czekać na wyniki. Zdarza się, że rozrywka jest kluczowym celem organizowania imprez firmowych w terenie. Jeśli tak jest, lub jeżeli imprezy mają dodatkowo służyć integracji, to nie szkolenia teambuilding, a impreza eventowa będzie idealnym rozwiązaniem. Jeżeli jednak oczekujemy konkretnych wyników,  potrzebne są bardziej przemyślane działania.

Kluczowe cechy efektywnego szkolenia teambuilding

Co więc wyróżnia dobrze zorganizowane szkolenie teambuilding w terenie, w przeciwieństwie do imprezy integracyjnej lub eventu?

  1. Szkolenie ma dobrze sprecyzowane cele szkoleniowe – takie, które odpowiadają długoterminowym celom rozwojowym danego zespołu, przy czym jest ono dokładnie zaplanowane i pozbawione przypadkowości.
  2. Opiera się o działania, na które zgadzają się wszyscy, nawet jeżeli wykonanie ich będzie wymagało zwiększonego wysiłku z ich strony.
  3. Uwzględnia ćwiczenia, które angażują wszystkich członków zespołu oraz całkowicie realizują cele szkoleniowe.
  4. Rozwija umiejętności oraz zachowania, których oczekujemy w miejscu pracy, a które bezpośrednio nie mają z nią nic wspólnego. 
  5. Jest organizowane przez firmę szkoleniową lub inną osobę, która na co dzień nie ma bezpośrednio wpływu na pracę zespołu po to, aby pracownicy na wszystkich szczeblach mogli uczestniczyć w takim szkoleniu na równych prawach, bez poczucia, że nie są sprawiedliwie traktowani lub ktoś im cos narzuca.
  6. Pozwala pracownikom na znalezienie analogii do ich pracy zawodowej oraz na samodzielne wyciąganie wniosków bez narzucania opinii przełożonych.
  7. Pozwala wypracować realne sposoby przeniesienia nowych umiejętności na grunt firmowy. Takie, na które zgadzają się wszyscy.

Jeżeli żaden z powyższych elementów nie wydaje nam się istotny dla naszego zespołu, to prawdopodobnie poszukujemy wyłącznie spotkania integracyjnego. W tej sytuacji nieważne jest to, czy zaproponujemy pracownikom większą imprezę czy wybierzemy się z nimi do najbliższego pubu. Jeżeli jednak uznamy, że zależy nam choćby na jednym z tych elementów, to najprawdopodobniej potrzebujemy ich wszystkich. Szkolenie, w którym zabraknie poszczególnych elementów oznaczać będzie kompromis. A kompromis w tym przypadku to przeciętne wyniki i bylejakość w zespole.