CELnie w sukces – metody rozwoju pracowników

Paweł Muzyczyszyn

Codzienność zawodowa stawia przed menadżerami wiele wyzwań. Jednym z nich jest efektywne zarządzanie zespołem poprzez uwzględnienie ich różnic osobowościowych, wiedzy, doświadczenia i sytuacji życiowych. Wymusza to tym samym na menedżerze wdrażanie zindywidualizowanego modelu pracy z każdym pracownikiem. Jak to więc zrobić, aby uwzględniając taką różnorodność osiągnąć wspólne cele biznesowe? Z pomocą mogą przyjść zróżnicowane formy i metody j pracy z zespołem.

Szkolenia

To jedna z najpopularniejszych form rozwoju pracowników. W zależności od potrzeb kupowane są jako szkolenia otwarte lub zamknięte. Zwykle na szkolenia otwarte wysyłani są pojedynczy pracownicy. W przypadku szkoleń zamkniętych dedykuje się je pracownikom całych działów lub zespołów projektowych. Ich cykliczność oraz cele definiowane są w oparciu o realne potrzeby uczestników i organizacji. Świadomy szef wysyłając pracowników na szkolenie przedstawia im cel, dlaczego tam mają być, a po szkoleniu omawia z nimi sposób wdrożenia treści szkoleniowych w codzienność firmy.

Coaching

To zindywidualizowana forma rozwoju pracowników. Coaching to nie nauczanie, coaching to nie mentoring. Coaching to rozwijanie ludzi poprzez stawianie im pytań, które pobudzają kreatywne myślenie, skłaniają do zmiany perspektywy postrzegania jakiejś sytuacji, zwiększają wiarę w siebie, mobilizują do działania. Pytania zmuszają do myślenia, sprawiają, że strona pytana zaczyna poszukiwać odpowiedzi, formułuje je i finalnie w nie wierzy, a tym samym motywuje się do działania w oparciu o własne przemyślenia.  Zwykle coaching dedykowany jest osobom posiadającym duże doświadczenie w organizacji, jednak wskazanym jest aby każda osoba kierując zespołem w organizacji wykorzystywała techniki coachingowe w codziennej pracy.

Pracownicy w firmie są na różnym poziomie rozwoju zawodowego. Rozkładają się na skali zaangażowania i wiedzy. Mamy więc tych bardziej lub  mniej zaangażowanych oraz z większą lub mniejszą wiedzą. Tym samym w grupie pracowników, którzy mają dużą wiedzę i zaangażowanie najtrudniej jest utrzymać wysoki poziom efektywności. Stąd najlepiej sprawdza się dawanie pracownikom coraz ambitniejszych i samodzielnych zadań oraz wspieranie pracowników coachingowymi metodami pracy.

Długoterminowe formy rozwoju

Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na inwestowanie w rozwój swoich pracowników wysyłając ich na studia podyplomowe. Zwykle jest to długotrwała forma rozwoju, jednak specjalistyczne studia mogą sprawić, że pracownik wyspecjalizuje się w danej dziedzinie i przeniesie zdobytą wiedzę do realiów firmy. Istotnym aspektem jest ustalenie z pracownikiem poziomu i zasad dofinansowania, gdyż zarówno pracodawca jak i pracownik ma wobec tej formy rozwoju konkretne oczekiwania.

e-learning

To coraz popularniejsza forma rozwoju pracowników. Jej przewaga wynika z możliwości edukacji na odległość (on-line). Z perspektywy pracownika pozwala mu dokonać świadomego wyboru, kiedy może się edukować uwzględniając inne obowiązki zawodowe oraz życie rodzinne. Duża elastyczność czasowa wymaga jednak również konsekwencji w realizacji programów. E-learning świetnie się sprawdza jako narzędzie do utrwalania wiedzy ze szkolenia bezpośredniego. Firmy właśnie w takiej formie coraz częściej korzystają z możliwości e-learningu.   

Szkolenia outdoor

Ta forma rozwoju pracowników zaczyna być w Polsce coraz bardziej popularna. Firmy decydują się rozwijać pracowników poza salami szkoleniowymi proponując rozwijanie kompetencji poprzez udział w edukacyjnych warsztatach. Szkolenia outdoor różnią się od eventów tym, że są projektowane pod rozwój konkretnych kompetencji, czy to menadżerskich czy handlowych. Rozwój kompetencji połączony z elementami integracji sprawia, że tego rodzaju działania są dla uczestników okazją do szybszego transferu wiedzy i umiejętności poprzez nacisk na praktyczne ćwiczenie rozwijanych kompetencji.

Konferencje,  seminaria, targi

Każde tego rodzaju wydarzenie i udział w nim stanowi dla pracowników wartość na poziomie motywacyjnym i biznesowym. To doskonała okazja do kontaktu z ludźmi z tzw. branży. Dodatkowo to również możliwość poszerzenia wiedzy, podpatrzenia różnych rozwiązań biznesowych. Kluczowym elementem decydującym o wyborze danego wydarzenia powinna być wartość merytoryczna. W natłoku wszelkiego rodzaju wydarzeń znalezienie tych jakościowo dobrych nie należy do najłatwiejszych zadań. Warto kierować się tematyką wystąpień oraz zaproszonymi prelegentami.

Wizyty studyjne oraz staże

Coraz większą popularnością cieszą się wśród przedsiębiorców projekty realizowane w oparciu o wizyty studyjne, zarówno krajowe jak i zagraniczne. Możliwość uczenia się rozwiązań biznesowych w innych firmach to okazja do poszerzenia wiedzy oraz przeniesienia najlepszych rozwiązań do własnej organizacji.. Wymaga to jednak zaufania i współpracy pomiędzy organizacjami. Najlepiej sprawdza się ta forma przy współpracy firm partnerskich lub działania firmy w oparciu o model kilku filii. Po stronie menedżera jest odpowiednie wykorzystanie potencjału pracowników wracających z wizyt studyjnych, tak aby inwestycja stała się rentowną.

Dostępnych na rynku form rozwoju pracowników jest wiele. Jednak aby dokonać właściwego wyboru należy postawić sobie pytanie dotyczące konkretnego celu który chcemy osiągnąć. Często sprawdzają się krótkoterminowe rozwiązania typu szkolenia. Jednak nie zawsze doraźne działanie pomaga i warto sięgnąć po bardziej rozbudowaną formę rozwoju pracowników, opartą na realnych potrzebach pracownika i organizacji. Wówczas „Celnie w Sukces” nabiera innego, realnego wymiaru.