Podróż Bohatera®

Procesy coachingowe pozwalają na zastosowanie są przez coacha zróżnicowanych metod pracy. W naszej pracy coachingowej bardzo często korzystamy z narzędzia w postaci gry coachingowej Podróż Bohatera®, której jesteśmy certyfikowanymi coachami.

Czym jest narzędzie coachingowe Podróż Bohatera®?

Podróż Bohatera® to kompleksowy pakiet narzędzi, zebranych w przemyślaną koncepcję gry planszowej, służącej do grupowej lub indywidualnej pracy rozwojowej w dowolnie wybranym obszarze pracy zawodowej lub życia.

Jej głównym założeniem jest wsparcie graczy w wyznaczaniu i osiąganiu istotnych dla nich celów/ przechodzeniu transformacji/ zmiany. Ideą gry jest też wzmocnienie w graczu poczucia mocy, sprawczości oraz motywacji do działania.

Dla kogo przeznaczony jest tego rodzaju proces oparty na Podróży Bohatera®? ​

Gra została stworzona z myślą osobach i zespołach, które poszukują skutecznych sposobów wsparcia w procesie osiągania celów i budowania samoświadomości. Stąd przy pomocy tej gry prowadzimy procesy coachingowe:

Coaching menedżerski

(Management coaching)

Coaching przywództwa

(Leadership coaching)

Coaching nastawiony na rezultat

(Performance coaching)

Coaching zespołowy

(Team coaching)

Koncepcję gry Podróż Bohatera® wykorzystujemy również w autorskich szkoleniach prowadzonych metodami outdoor:

Jak zorganizować takie szkolenie? ​

Sprawdź jak nasza koncepcja sprawdzi się w Twojej organizacji podczas coachingów indywidualnych lub zespołowych