Model coachingowy GROW

Paweł Muzyczyszyn

Model coachingowy GROW to prawdopodobnie jeden z najczęściej używanych modeli prowadzonych rozmów pomiędzy coachem a klientem. Sprowadza się on do czterech kroków:

G – goal – cel

R – reality check – rzeczywistość – ocena rzeczywistości

O – options – opcje

W – will – wola (działania)

Pracując tymi czterema krokami definiujemy cel do osiągnięcia, obiektywizujemy rzeczywistość startową, analizujemy możliwości, szanse, zagrożenia, ścieżki dojścia do celu, aby na koniec podjąć konkretne działania w czasie.

Model GROW mocno bazuje na konkretach, obiektywnych czynnikach, działaniu. Stąd idealnie sprawdza się w pracy z klientem w kwestiach praktycznych.

CEL

Musi być konkretny i jasno zdefiniowany. I musi pojawić się na początku. Jeśli nie nastąpi jego zdefiniowanie na początku, ciężko będzie realizować kolejne kroki modelu.

Przykładowe pytania o cel:

 • Co ma być efektem naszego spotkania?
 • O czym konkretnie chcesz porozmawiać?
 • Co wg Ciebie będzie sukcesem po naszej rozmowie?
 • Co chcesz osiągnąć?
 • Jakich zmian oczekujesz?

RZECZYWISTOŚĆ

Ocena rzeczywistości służy określeniu obiektywnego punktu wyjścia. To od tego momentu nastąpi rozpoczęcie drogi zamierzonych zmian. Warto pracować na faktach i konkretach, ponieważ opieranie się na subiektywnych odczuciach i wrażeniach klienta może przekłamać rzeczywistość.

Przykładowe pytania z zakresu oceny rzeczywistości:

 • Kiedy ostatnio Ci się to zdarzyło?
 • Ile razy w tygodniu to robisz?
 • Co konkretnie osiągnąłeś w tej sprawie w ostatnim miesiącu?
 • Jakie wydarzenia doprowadziły Cię do tego miejsca?
 • Jakie inne czynniki wpłynęły na taki stan rzeczy?

OPCJE

To etap modelu kiedy następuje kreatywne myślenie klienta w celu wygenerowania kilku możliwych rozwiązań spośród których zdecyduje się na zastosowanie konkretnego.

Przykładowe pytania o opcje / możliwości:

 • Co mógłbyś w tej sprawie zrobić?
 • Kto mógłby Ci pomóc?
 • Jakie inne alternatywne działania przychodzą Ci do głowy?
 • Które rozwiązania podpatrzone u innych mogłyby sprawdzić się w Twojej sytuacji?
 • Gdybyś wiedział, że Ci się uda, które rozwiązanie byś zastosował?

WOLA

To ostatni etap modelu podczas którego klient przekłada preferowane przez siebie rozwiązania na konkretne działania. Istotne jest tu zdefiniowanie poziomu woli działania oraz motywacji.

Przykładowe pytania o wolę:

 • Co zrobisz i do kiedy?
 • Jaki krok przybliży Cię do realizacji Twojego celu?
 • Którą opcję zaczniesz realizować?
 • Czy są jakieś przeszkody, które Cię blokują w zrealizowaniu celu?
 • Co musisz przezwyciężyć, żeby wykonać ten krok?