FACET5®

Potęga osobowości Twoich pracowników

FACET5 to narzędzie pozwalające uzyskać wiedzę o osobowości pracownika by jak najlepiej wykorzystać jego potencjał zawodowy. Stworzony dla biznesu, powstał z potrzeby usprawnienia podejmowania decyzji na każdym etapie rozwoju pracownika, już od momentu rekrutacji. Dostępny w ponad 30 językach, przejrzysty i zrozumiały dla każdego.

Dlaczego FACET5®?

W jakich procesach w firmie pomoże FACET5®?

Zobacz w jak wielu obszarach możesz usprawnić działanie

Odejścia z firmy

Ułatwia prowadzenie rozmów związanych z odejściem pracownika z firmy, dbając by uzyskał on wskazówki na temat dalszego rozwoju kariery. Pozwala zapewnić odpowiednie talenty we właściwym czasie.

Selekcja

Już na etapie przygotowania rekrutacji dostarcza narzędzia pozwalające na przeprowadzenie miarodajnych rozmów kwalifikacyjnych i wychwycenie potencjału potencjalnego pracownika.

Integracja

Pozwala przyśpieszyć integrację pracownika bazując na jego indywidualnych preferencjach pracy i elementach go motywujących. Pozwala zaplanować jego rozwój w okresie pierwszych 3 miesięcy.

Kultura i zmiana

Definiuje kulturę organizacyjną przy użyciu wspólnego języka. Pozwala ocenić aktualny i pożądany stan kultury i wyznaczyć rolę pracowników w jego osiągnięciu.

Praca zespołowa

Pozwala tworzyć i reorganizować zespoły tak, żeby były oparte na dobrej komunikacji, relacjach i zrozumieniu. Pomaga też w rozwiązywaniu problemów dotyczących wyników.

Zarządzanie talentami

Identyfikuje talenty pracowników i pomaga właściwie je wykorzystać, mając na uwadze cały plan rozwoju kariery. Pozwala na łatwiejszy rozwój wymaganych umiejętności u pracownika.

Przywództwo

Wzmacnia umiejętności liderów we wprowadzaniu zmian, także zmian zachowań. Dostarcza wiedzy z zakresu kierowania pracownikami i zespołami. Łatwo dopasowuje się do istniejących już w firmie struktur i procesów.

Rozwój

Dostarcza narzędzi do oceny wkładu pracownika w pracę zespołu, identyfikacji jego mocnych stron i obszaru rozwoju. Pomaga właściwie zaplanować karierę i rozwój.

Selekcja

Już na etapie przygotowania rekrutacji dostarcza narzędzia pozwalające na przeprowadzenie miarodajnych rozmów kwalifikacyjnych i wychwycenie potencjału potencjalnego pracownika.

Integracja

Pozwala przyśpieszyć integrację pracownika bazując na jego indywidualnych preferencjach pracy i elementach go motywujących. Pozwala zaplanować jego rozwój w okresie pierwszych 3 miesięcy.

Praca zespołowa

Pozwala tworzyć i reorganizować zespoły tak, żeby były oparte na dobrej komunikacji, relacjach i zrozumieniu. Pomaga też w rozwiązywaniu problemów dotyczących wyników.

Rozwój

Dostarcza narzędzi do oceny wkładu pracownika w pracę zespołu, identyfikacji jego mocnych stron i obszaru rozwoju. Pomaga właściwie zaplanować karierę i rozwój.

Przywództwo

Wzmacnia umiejętności liderów we wprowadzaniu zmian, także zmian zachowań. Dostarcza wiedzy z zakresu kierowania pracownikami i zespołami. Łatwo dopasowuje się do istniejących już w firmie struktur i procesów.

Zarządzanie talentami

Identyfikuje talenty pracowników i pomaga właściwie je wykorzystać, mając na uwadze cały plan rozwoju kariery. Pozwala na łatwiejszy rozwój wymaganych umiejętności u pracownika.

Kultura i zmiana

Definiuje kulturę organizacyjną przy użyciu wspólnego języka. Pozwala ocenić aktualny i pożądany stan kultury i wyznaczyć rolę pracowników w jego osiągnięciu.

Odejścia z firmy

Ułatwia prowadzenie rozmów związanych z odejściem pracownika z firmy, dbając by uzyskał on wskazówki na temat dalszego rozwoju kariery. Pozwala zapewnić odpowiednie talenty we właściwym czasie.

Narzędzia

Pierwszy krok do poznania pracownika

Profil osobowości zawodowej (oparty o 5 wymiarów behawioralnych tj.: Wola, Energia, Uczuciowość, Kontrola i Emocjonalność )uzupełniasz online, co zajmie około 15-20 minut. Następnie otrzymasz raport, podzielony na następujące elementy: Indywidualny profil i raport, Portret Rodziny, Przewodnik SearchLight Przegląd Kompetencji, Przewodnik Wskazówki dla Lidera, Preferencje dotyczące pracy.

selekcja

Uzupełniając profil pracownika zyskasz wiedzę o:

aktualnym zachowaniu pracownika

jego preferencjach zawodowych

spodziewanych mocnych strony pracownika

najefektywniejszym sposobie kierowania pracownikiem

Planowanie rozwoju pracownika

To narzędzie pokaże Ci jakie są silne strony, ryzyko niepożądanych zachowań, frustracje oraz wyzwania pracownika.

selekcja

Raport SpotLight ułatwi Ci:

realizację programów rozwoju talentów

budowanie programów rozwoju samoświadomości i przywództwa

coaching indywidualny

wprowadzenie jednolitego rozwiązania w zakresie rozwoju dużych grup

Tworzenie kultury organizacji

Dzięki temu narzędziu poznasz aktualną kulturę Twojej organizacji, określisz pożądaną i nauczysz się jak ją zbudować. W oparciu o profile osobowości pracowników, w przemyślany sposób określisz role we wprowadzaniu zmian. Narzędzie pozwoli Ci wyodrębnić Agenta Zmian, Lidera Transformacyjnego, Kotwicę oraz Brak Dopasowania.

selekcja

BackDrop umożliwi Ci:

zdefiniowanie „aktualnego stanu” kultury organizacji i docelowej kultury

sprecyzowanie ról poszczególnych osób w jej budowaniu oraz przemyślanych planów działań

zrozumienie jak można adaptować się do nowych rynków / kultur

zrozumienie możliwej reakcji pracowników na zmianę, stres i presję

Niezastąpiona pomoc w rekrutacji

To nowoczesne narzędzie online, które kompleksowo jest w stanie pomóc podczas rekrutacji oraz planowania pierwszych miesięcy pracy. 

selekcja

Audition ułatwia:

zdefiniowanie stanowiska pracy

porównywanie potencjalnych pracowników

prowadzenie ustandaryzowanych rozmów kwalifikacyjnych

planowanie ścieżki kariery

Przegląd Przywództwa Strategicznego

Narzędzie stworzone by pomóc kształtować liderów w organizacji.

selekcja

SLR:

określi czynniki osobowościowe i rozwojowe, które pomogą liderowi lepiej realizować strategię organizacji

pozwoli zrozumieć standardy zachowań w porównaniu z globalną , normatywną bazą danych

pomoże dobrać efektywne propozycje rozwoju lidera

zapewni wgląd do systemów rozwojowych stosowanych na całym świecie

Zbuduj dobrze funkcjonujący zespół

TeamScape to kompleksowa narzędzie do budowania i monitorowania właściwego funkcjonowania zespołów.

selekcja

TeamScape umożliwi łatwiejsze:

tworzenie zespołów lub ich reorganizację ze świadomością mocnyh i słabych stron

integracje nowych członków zespołów

poprawienie wyników przy równoczesnym wsparciu pracowników

tworzenie koalicji w różnych obszarach biznesu