Coaching

Coaching to metoda wspierania rozwoju, która opiera się na przekonaniu, że każdy człowiek ma w sobie potencjał, który pozwala mu mierzyć się z wyzwaniami wykorzystując w tym celu własne zasoby.

To czego potrzebuje osoba (coachee) w procesie coachingowym to drogowskazów czyli wsparcia ze strony coacha, który pomoże zdefiniować cel do osiągnięcia i będzie stanowił wsparcie podczas całej podróży. Coach wspiera, ale nie pracuje za uczestnika procesu.

Klient zyskuje:​

Coaching pomaga budować wizję rozwoju i perspektywę działań. Wspiera klienta w przechodzeniu z punktu A do punktu B w sposób możliwie najbardziej efektywny, twórczy i dający satysfakcję.

Q&A

Coaching realizowany jest w formie cyklu spotkań pomiędzy klientem a coachem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, stosowanie odpowiednich narzędzi i zadań rozwojowych oraz zadawanie pytań, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań.

W zależności od potrzeb Klienta coaching może trwać od 3 do 6 miesięcy i dłużej. Czas trwania coachingu zależy w dużej mierze od liczby wyznaczonych krótko i długoterminowych celów. Zwykle przybiera on formę 5-8 półtoragodzinnych sesji, pomiędzy którymi Klient wykonuje zadania, pozwalających mu realizować wyznaczone cele.

Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia. Nie podchodzi on jednak do Klienta z pozycji eksperta czy autorytetu, a raczej z pozycji partnera stara się uwolnić drzemiący w nim potencjał. W procesie coachingowym najważniejszy jest klient oraz to co dzieje się w jego głowie.

Przestrzeń na coaching pojawia się wtedy, kiedy Klient dostrzega w sobie potrzebę zmiany lub pozbycia się pewnych ograniczeń. Zmiana ta może wiązać się z konkretnym celem, który klient chciałby osiągnąć lub też ze znalezieniem takiego celu.

Procesy coachingowe realizujemy zgodnie ze standardami ICF i ICC