Windykacja

Czasami zdarza się, ze nasz model biznesowy zakłada bazowanie na formalnych lub umownych kredytach kupieckich udzielanych klientom. Zdarza się również, że nasi klienci nie regulują wynikających ze współpracy zobowiązań. I wtedy stajemy przed dylematem – jak „ściągnąć” środki i jednocześnie nie stracić klienta.

windykacja_1200px

Obszar szkoleń

Handlowiec a windykacja

Windykacja telefoniczna

Prawne aspekty windykacji

Psychologiczne aspekty windykacji

Zawieranie ugody i egzekucja ustaleń

Taktyki i negocjacje klientów

Chcesz skonsultować projekt?

Zadzwoń lub napisz

Szkolenia windykacyjne dla branż:

W swoich szkoleniach z windykacji uwzględniamy specyfikę branży, do której je kierujemy. Sprawdź – być może znajdziesz tu szkolenie, które rozwinie Twój biznes

Szkolenie windykacja - dla kogo potrzebne?

Kurs windykacji przygotowaliśmy z myślą o osobach, które w ramach swojej pracy muszą ściągać z klientów należności wynikające z zawartej między dwiema stronami umowy. Od takich pracowników wymaga się przede wszystkim stanowczości i pewności siebie. Jednak nawet jeśli dana osoba wykazuje się właśnie takimi cechami, wymuszenie od klienta opłacenia długu może być problematyczne. Windykacja w biznesie – szkolenie ma na celu pomóc w wykonywaniu właśnie tego typu obowiązków. Kurs ten będzie przydatny zarówno dla pracowników, którzy zajmują się windykacją bezpośrednio, jak i osób decyzyjnych, które szukają sposobu na to, w jaki sposób zoptymalizować właśnie ten proces w swojej firmie.

Windykacja - z czym się wiąże?

Windykacja jest procesem polegającym na dochodzeniu należności przy użyciu środków określonych w przepisach prawnych. Unikanie zapłaty przez klienta może wiązać się z uruchomieniem windykacji sądowej. Zanim jednak do tego dojdzie, najczęściej podejmowane są nieco bardziej polubowne kroki wiążące się z windykacją pozasądową. Są to głównie działania mające na celu zachęcenia dłużnika do uregulowania zaległych opłat. Właśnie tym zajmują się osoby, które najczęściej pracują w dziale finansowym lub administracyjnym. Windykacja telefoniczna nie należy do najprzyjemniejszych zadań, jednak każdego dnia mierzy się z nią wielu pracowników.

Poszukujesz szkoleń z zakresu windykacji?

Zadzwoń lub napisz

Kurs windykacji - jakie korzyści?

Podstawowe korzyści, z jakimi wiąże się wzięcie udziału w szkoleniu windykacji należności, to poprawienie sytuacji finansowej firmy. Jeśli klienci nie będą zalegali z płatnościami, płynność biznesu będzie utrzymana na odpowiednim poziomie. Może się to przyczynić także do możliwości przyznania premii większej liczbie pracowników. Poza tym, osoby, które wezmą udział w szkoleniu, poszerzą swoje kompetencje w zakresie negocjacji. Umiejętność ta przyda się także sprzedawcom, więc warto przyglądać się takim pracownikom pod względem możliwości awansu na właśnie takie stanowisko.

 

Jeśli natomiast chodzi o korzyści osobowe dla pracownika, to szkolenie windykacja telefoniczna przysłuży się do tego, że będzie on wiedział, w jaki sposób poprowadzić taką rozmowę. Nabędzie on też umiejętność reagowania na trudne sytuacje w kontakcie z dłużnikiem, również w sytuacji stresowej. Z czasem przełoży się to na opanowanie własnej techniki negocjowania.

 

Dzięki zdobytym w ten sposób umiejętnościom pracownicy będą bardziej zadowoleni ze swojej pracy, co przełoży się na mniejszą liczbę nieobecności. Dzięki umiejętnie przeprowadzonej rozmowie windykacyjnej firma utrzyma też pozytywne relacje z klientem, który po opłaceniu długów nadal będzie chciał z Wami pracować.

Szkolenie windykacja należności - indywidualne dostosowanie

Każda firma mierzy się z innymi wyzwaniami. Doskonale zdajemy więc sobie sprawę z tego, że opieranie się na jednym schemacie nie przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów. Właśnie dlatego wspólnie z Tobą przygotujemy projekt uwzględniający potrzeby szkoleniowe Twoich pracowników. Jeśli poznamy oczekiwane cele, będziemy wiedzieli, na jakim obszarze szczególnie się skupić.

Windykacja w biznesie szkolenia - skorzystaj z pomocy ekspertów

W GROW unikamy gotowych rozwiązań. Jeśli obawiasz się, że kurs windykacja nie będzie przystosowany do potrzeb Twojej firmy, skontaktuj się z naszym zespołem. Wspólnie ustalimy Twoje oczekiwania i zweryfikujemy potrzeby uczestników szkolenia. Na tej podstawie przygotujemy projekt kursu z windykacji, który pozwoli spełnić zakładane przez Ciebie cele. Dzięki nam Twoi pracownicy nie będą się bali rozmów telefonicznych dotyczących ściągnięcia odpowiedniej należności, a co najważniejsze, będą to robili skutecznie!

 

Szkolenie windykacja, tak jak inne kursy z naszej oferty, prowadzone jest przez najlepszych ekspertów. Do tematu, w którym się specjalizują, podchodzą oni z pasją, czym zarażają uczestników kursu. Nie ma więc obaw o to, czy pracownicy Twojej firmy wykażą się zaangażowaniem, bo zrobią to z chęcią. Śmiało możemy więc powiedzieć, że oferowane przez nas szkolenia z windykacji i innych umiejętności biznesowych prowadzone są na poziomie światowym

Szkolenia skutecznej windykacji!

Zadzwoń lub napisz

Czego uczy kurs windykacji?

W ramach naszego szkolenia windykacja uczestnicy dowiedzą się przede wszystkim tego, w jaki sposób przygotować się do rozmowy telefonicznej w celu ściągnięcia należności. Samo nastawienie do takiej rozmowy jest kluczowe, dlatego mamy nadzieję, że nasz kurs z windykacji każdemu pozwoli podejść do tego zadania przede wszystkim bez stresu. Druga istotna umiejętność to sposób prowadzenia rozmowy dotyczącej długów. W tej kwestii ważne jest to, by potrafić skutecznie wyegzekwować odpowiednią należność, ale jednocześnie nadal utrzymać pozytywne relacje z klientem. Pozwala to zadbać o sytuację finansową firmy jednocześnie troszcząc się o to, żeby klient nadal chciał z nią współpracować.

 

Uczestnicy kursu windykacji dowiedzą się też tego, jakich problematycznych sytuacji podczas takiej rozmowy można się spodziewać. Agresja ze strony klienta czy próby manipulacji to coś, z czym w trakcie czynności windykacyjnych przynajmniej raz spotkał się każdy. Warto wiedzieć, jak w takiej sytuacji się zachować, by osiągnąć zakładany cel.

 

Szkolenie z windykacji pozwala też przeanalizować ekspertom, w jakiś sposób proces ten funkcjonuje w całej firmie. Po zakończeniu kursu osobom decyzyjnym przedstawione zostaną wnioski i rekomendacje dotyczące koordynowania tego typu zadań oraz wprowadzenia odpowiednich usprawnień.

Szkolenie windykacja - stacjonarnie czy online?

Odpowiadając na potrzeby naszych klientów organizujemy szkolenia w formie, które są dla danej firmy najbardziej satysfakcjonujące. Przeprowadzimy kurs windykacji online, ale jeśli chcesz, możemy spotkać się z Twoimi pracownikami także stacjonarnie. W przypadku szkoleń online jesteśmy w stanie przeszkolić cały zespół nawet wtedy, gdy jest on rozproszony. Z kolei szkolenia windykacja należności prowadzone stacjonarnie dają możliwość większego skupienia się na pracy warsztatowej i działaniach 1:1. Praktycznych ćwiczeń nie zabraknie też jednak w przypadku kursu w formie online. Możesz mieć pewność, że warsztat pracy Twoich pracowników zostanie przez nas odpowiednio przetestowany.

Windykacja w biznesie - szkolenia wpływające na rozwój pracowników

Oferta GROW jest naprawdę szeroka i pozwala zadbać o podniesienie kompetencji pracowników Twojej firmy w każdym zakresie. Kurs windykacji to projekt, w ramach którego pracujemy nad umiejętnym ściąganiem od klientów należności. Jeśli jednak chcesz też na przykład zadbać o kompleksowe umiejętności pracowników z działu sprzedaży czy też potrzebujesz wsparcia w zakresie przygotowania do wystąpień i prezentacji biznesowych, nasi eksperci chętnie pomogą także w tym obszarze. Zajmujemy się szkoleniem firm z różnych branż, dlatego niezależnie od tego, w czym się specjalizujesz, chętnie przeszkolimy Cię do tego, by swoje obowiązki wykonywać jak najlepiej.

 

Profesjonalne przeszkolenie pracowników przełoży się pozytywnie na rozwój Twojej firmy, a jednocześnie da im satysfakcję z wykonywanych obowiązków. 

 

Nauczymy Twój zespół windykacji

Zadzwoń lub napisz

Szkolenia dla biznesu

Tematyka

Chcesz, żebyśmy przygotowali ofertę?

Poznaj ofertę szkoleń dla swojej firmy

Nasze szkolenia szyjemy na miarę, skontaktuj się z nami