Najbardziej pożądane kompetencje menedżerskie – dyrektora finansowego

Paweł Muzyczyszyn

Współczesny menedżer to już nie tylko specjalista w swojej dziedzinie. Współpraca z zespołem przy realizacji projektów wymaga od niego szeregu tzw. kompetencji miękkich. To one decydują o jego wszechstronności.

Najbardziej pożądane kompetencje menedżerskie

Na potrzeby projektów autor artykułu przez kilka lat prowadził badania wśród polskich menedżerów. Wśród nich znaczny procent stanowili dyrektorzy finansowi sektora małych – średnich firm oraz kilku instytucji publicznych. Badaniu zostali poddani bezpośredni podwładni menedżerów. Wyniki badań wskazały, że najczęściej pożądanymi kompetencjami miękkimi obok specjalizacji są (kolejność przypadkowa): uczciwość, pewność siebie, zorganizowanie, delegowanie, spójność komunikacyjna, stabilność emocjonalna, empatia, konsekwencja w działaniu.

Uczciwość wobec pracowników

Wydaje się, że to podstawowa zasada moralna, jednak okazuje się, że często podnoszona w rozmowach z pracownikami jako deficytowa wśród menedżerów. W założeniu chodzi o to, żeby menedżer potrafił obiektywizować sprawy z którymi przychodzą do niego podwładni. Pracownik zgłaszając problem oczekuje od szefa, że ten go rozwiąże. Menedżer podejmując się zadania działa, ale jeśli zadanie się przedłuża nie informuje już o tym podwładnego. Ten zaczyna być przekonany, że szef zapomniał o jego sprawie i zaczyna postrzegać przełożonego jako nieuczciwego wobec pracowników. Stąd tak ważne jest bieżące informowanie pracownika o procesie realizowanej sprawy.

Pewność siebie

Dotykamy tu kwestii autorytetu. Pewni siebie ludzie odbierani są jako ciekawsi, budzący autorytet wśród innych. Budzą również większe zaufanie. Pracownicy czują się bezpieczniej, gdy wiedzą, że mogą liczyć na swojego dyrektora, a przynajmniej widzą, że jego mowa ciała i to co mówi jest spójne.

Zorganizowanie

Ktoś kiedyś powiedział, że finanse lubią porządek. Podobnie jest z odbiorem przez zespół menedżerów. Sami pracownicy nie zawsze lubią i nie zawsze są zorganizowani. Jednak skuteczność menedżerska dyrektora finansowego w znacznym stopniu zależy od jego zorganizowania. Pod tym pojęciem rozumiem oprócz zorganizowania pracy własnej umiejętności zorganizowania pracy zespołu.

Delegowanie

To kolejna najczęściej wymieniana przez zespoły pracowników kompetencja menedżerska. Dopasowanie zadań do wiedzy i umiejętności pracowników, kontrolowanie procesu realizacji, rozliczanie z zadań, budowanie zaangażowania pracowników wymagają od menedżera znajomości nie tylko wiedzy na temat technik i metod, ale również umiejętności ich zastosowania.

Spójność komunikacyjna

To nic innego jak równowaga pomiędzy tym jak menedżer się zachowuje, a tym co mówi. Jakby na to nie patrzyć sposób w jaki się komunikujemy z otoczeniem buduje nasz wizerunek. Jeśli jest spójny dyrektor finansowy będzie odbierany jako osoba dająca poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Niezwykle ważna jest tu również umiejętność udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej w taki sposób, aby druga osoba nie czuła się oceniana, a raczej zmotywowana do działania.

Stabilność emocjonalna

Menedżer to też człowiek. A więc wśród szefów są introwertycy i ekstrawertycy. Czasem bardziej racjonalni, czasem emocjonalni. Bez względu jaką osobowość ma menedżer pełniąc pewne funkcje musi być przede wszystkim stabilny emocjonalnie. Ludzie chcą pracować z osobami przewidywalnymi, potrafiącymi konstruktywnie mierzyć się z wyzwaniami.

Empatia

To cecha, która sprawdza się zawsze. Można tu przytoczyć słowa słynnej już  reklamy – „zobacz człowieku człowieka w człowieku”. Życie zawodowe, biznes rządzą się swoimi prawami. Jednak skuteczny menedżer, efektywny dyrektor finansowy pracujący z ludźmi to człowiek, który nie jest maszyną, a osobą, która zna swój zespół, ich problemy i czasami „po ludzku” z nim porozmawia.

Konsekwencja w działaniu

W życiu, zaczynając od sportu, poprzez biznes aż do odchudzania potrzebujemy przede wszystkim konsekwencji w działaniu. Finalnie nie osobisty talent, ale właśnie konsekwencja powoduje, że zmierzamy do postawionych sobie celów. Skuteczny dyrektor finansowy ma jasno zdefiniowane cele i codziennie konsekwentnie zmierza do ich osiągnięcia.

XXI wiek kreuje nam menedżerów wyspecjalizowanych w swoich dziedzinach. Jednak obok wiedzy o ich sukcesie decydują powyższe kompetencje miękkie. Stąd menedżerowie coraz częściej sięgają nie tylko po tzw. wiedzę twardą, ale również inwestują w szkolenia i coachingi rozwijające ich umiejętności miękkie – przywódcze.